Thông báo: Triển khai chương trình cho vay tiền mặt ưu đãi sau giai đoạn giãn cách COVID 19 và tạm dừng lên hồ sơ sản phẩm hạn mức sáng ngày Thứ sáu, 15/10/2021

Kính gửi anh/chị,

 Công ty Toàn Cầu xin thông báo: Mcredit phê duyệt triển khai Chương trình cho vay tiền mặt ưu đãi giai đoạn sau giãn cách bởi dịch COVID 19 như sau:

 1. Nội dung:

- Sản phẩm áp dụng: cho vay tiền mặt theo hạn mức NTB

- Khách hàng được hưởng ưu đãi như sau:

+ Ân hạn gốc trong 3 kỳ đầu kể từ khi ký hợp đồng (kỳ được xác định từ ngày ký hợp đồng, không tính từ ngày nhận nợ).

+ Lãi suất cho vay ưu đãi (%) trong suốt thời hạn vay = Lãi suất cho vay thông thường (%)  trừ (-) 2(%)

 2. Quy mô và phạm vi triển khai

- Phạm vi: toàn quốc

- Quy mô: 2500 tỷ

- Thời gian triển khai: kể từ ngày hệ thống đáp ứng đến 31/12/2021 hoặc khi chương trình đạt giới hạn 2500 tỷ, tùy thời điểm nào đến trước 

 3. Mẫu hợp đồng: Mẫu hợp đồng áp dụng chương trình cho vay ưu đãi COVID 19 (file đính kèm)

 Dự kiến chương trình cho tiền mặt vay ưu đãi sau giai đoạn giãn cách do COVID 19 sẽ golive vào đêm ngày 14/10/2021 và áp dụng với các hồ sơ khởi tạo từ ngày 15/10/2021. . Trong buổi sáng Thứ Sáu, ngày 15/10/2021, Mcredit cần kiểm tra kết quả golive đã thành công hay chưa để tránh dẫn đến sai sót hợp đồng sau này. Công ty Toàn Cầu đề nghị anh/chị:

 - Không lên hồ sơ mới đối với sản phẩm Hạn mức

- Thời gian không lên hồ sơ: sáng ngày Thứ sáu, 15/10/2021 cho đến khi nhận được thông báo.

 Trong thời gian này, anh/chị vẫn tư vấn Khách hàng và chỉ tạm thời dừng lên hồ sơ mới.

 Lưu ý: Trường hợp anh/chị vẫn lên hồ sơ các sản phẩm Hạn mức trước thời điểm được thông báo, khoản vay của khách hàng sẽ KHÔNG được hưởng chương trình ưu đãi. Anh/chị hoàn toàn chịu trách nhiệm giải thích cho khách hàng và xử lý các vấn đề khác phát sinh sau này (nếu có).

 Công ty sẽ thông báo đến anh/chị sớm nhất có thể để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh

 Công ty Toàn Cầu xin thông báo để anh/chị được biết và truyền thông đến sales để chuẩn bị triển khai. Trường hợp có thay đổi nào về thời gian áp dụng, Toàn Cầu sẽ thông báo đến anh/chị tại các email tiếp theo.

 Trân trọng cảm ơn./.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Thông báo: Triển khai chương trình cho vay tiền mặt ưu đãi sau giai đoạn giãn cách COVID 19 và tạm dừng lên hồ sơ sản phẩm hạn mức sáng ngày Thứ sáu, 15/10/2021Thông báo: Triển khai chương trình cho vay tiền mặt ưu đãi sau giai đoạn giãn cách COVID 19 và tạm dừng lên hồ sơ sản phẩm hạn mức sáng ngày Thứ sáu, 15/10/2021Thông báo: Triển khai chương trình cho vay tiền mặt ưu đãi sau giai đoạn giãn cách COVID 19 và tạm dừng lên hồ sơ sản phẩm hạn mức sáng ngày Thứ sáu, 15/10/2021