Thời gian xét duyệt HĐLĐ đối với bộ phận kinh doanh

Theo nội dung Quy định về Tiêu chí xét tăng/giảm HĐLĐ cho bộ phận kinh doanh, GCCS.,JSC lưu ý lại nội dung sau:

  • Thời gian xét duyệt đề xuất HĐLĐ: Từ tháng 04 đến tháng 11 hằng năm
  • Do đó từ 01/12/2021 đến 31/03/2022 GCCS.,JSC sẽ không duyệt đề xuất tăng HĐLĐ đối với bộ phận kinh doanh.

Trân trọng./.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Thời gian xét duyệt HĐLĐ đối với bộ phận kinh doanhThời gian xét duyệt HĐLĐ đối với bộ phận kinh doanhThời gian xét duyệt HĐLĐ đối với bộ phận kinh doanh