Bảng xếp hạng doanh số DSA và TeamLead tính đến 17h ngày 30/11/2021

Công ty Toàn Cầu xin thông báo bảng xếp hạng DSATeamlead tạm tính đến 17h ngày 30/11 như sau:

1. Bảng Xếp Hạng DSA

2. Bảng Xếp Hạng Teamlead

Kính mong Toàn thể Cán bộ NVKD tiếp tục cố gắng để đạt được doanh số và các giải thưởng của Công ty!

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Bảng xếp hạng doanh số DSA và TeamLead tính đến 17h ngày 30/11/2021Bảng xếp hạng doanh số DSA và TeamLead tính đến 17h ngày 30/11/2021Bảng xếp hạng doanh số DSA và TeamLead tính đến 17h ngày 30/11/2021