Thông báo: Dừng triển khai một số chương trình ưu đãi/scheme đối với sản phẩm cho vay tiền mặt

Toàn Cầu xin thông báo: Từ ngày 01/01/2022Mcredit dừng triển khai một số chương trình ưu đãi/ scheme  đối với sản phẩm cho vay tiền mặt. Cụ thể như sau:

 


Trân trọng./.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Thông báo: Dừng triển khai một số chương trình ưu đãi/scheme đối với sản phẩm cho vay tiền mặtThông báo: Dừng triển khai một số chương trình ưu đãi/scheme đối với sản phẩm cho vay tiền mặtThông báo: Dừng triển khai một số chương trình ưu đãi/scheme đối với sản phẩm cho vay tiền mặt