Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2022

GCCS.,JSC trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2022 chi tiết như sau:

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2022Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2022Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2022