Quy định: Tiêu chí xét tăng/giảm HĐLĐ cho bộ phận kinh doanh

GCCS.,JSC trân trọng thông báo Quy định về Tiêu chí xét tăng/giảm HĐLĐ cho bộ phận kinh doanh theo file đính kèm

Thời gian áp dụng: 01/10/2021.

Trân trọng./. 

 

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Quy định: Tiêu chí xét tăng/giảm HĐLĐ cho bộ phận kinh doanhQuy định: Tiêu chí xét tăng/giảm HĐLĐ cho bộ phận kinh doanhQuy định: Tiêu chí xét tăng/giảm HĐLĐ cho bộ phận kinh doanh