Thông báo: Chương trình thí điểm miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú - Áp dụng với các sản phẩm bán qua kênh Telesale

Công ty Toàn Cầu trân trọng thông báo: “Thí điểm miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú – Áp dụng với các sản phẩm bán qua kênh Telesales”

 Từ ngày 05/10/2021, kênh Telesale sẽ khởi tạo được hồ sơ với các Khách hàng có địa chỉ sinh sống tại tất cả các tỉnh/thành phố.

 Cụ thể gồm các scheme sau :

 

Trân trọng thông báo!

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Thông báo: Chương trình thí điểm miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú - Áp dụng với các sản phẩm bán qua kênh TelesaleThông báo: Chương trình thí điểm miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú - Áp dụng với các sản phẩm bán qua kênh TelesaleThông báo: Chương trình thí điểm miễn cung cấp giấy tờ chứng minh tạm trú - Áp dụng với các sản phẩm bán qua kênh Telesale