BẢNG XẾP HẠNG DOANH SỐ TẠM TÍNH ĐẾN 9H NGÀY 28/12 CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG KINH DOANH NĂM 2021

GCCS.,JSC xin thông báo bảng xếp hạng doanh số tạm tính đến hết 9h ngày 28/12/2021 của chương trình thưởng kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Bảng Xếp Hạng ASM

2. Bảng Xếp Hạng TL

3. Bảng Xếp Hạng DSA

4. Bảng Xếp Hạng TSA

Kính mong Toàn thể Cán bộ NVKD tiếp tục cố gắng để đạt được doanh số và các giải thưởng của Công ty!

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
BẢNG XẾP HẠNG DOANH SỐ TẠM TÍNH ĐẾN 9H NGÀY 28/12 CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG KINH DOANH NĂM 2021BẢNG XẾP HẠNG DOANH SỐ TẠM TÍNH ĐẾN 9H NGÀY 28/12 CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG KINH DOANH NĂM 2021BẢNG XẾP HẠNG DOANH SỐ TẠM TÍNH ĐẾN 9H NGÀY 28/12 CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG KINH DOANH NĂM 2021