Áp dụng tạm thời thay đổi quy trình bán hàng với kênh DSA

Kính gửi anh/chị,

GCCS.,JSC trân trọng thông báo:

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid đã được kiểm soát, do vậy Mcredit đã phê duyệt dừng áp dụng chính sách bán hàng online với kênh DSA. Cụ thể như sau:

- Dừng triển khai các nội dung áp dụng ngày 14/07/2021. Chi tiết nội dung ngừng triển khai bao gồm:
+, Nhân viên kinh doanh công ty đối tác đã đăng ký với Mcredit có thể hướng dẫn Khách hàng (KH) cung cấp thông tin theo mẫu đơn “Đăng ký sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại Mcredit” và gửi hình chụp/bản quét màu của Hồ sơ giấy tờ qua zalo, viber, email… hoặc đến gặp trực tiếp KH để hướng dẫn và thu thập hồ sơ. Do đó, tại bước upload hồ sơ Khách hàng, DSA có thể upload đơn “Đăng ký sử dụng dịch vụ, sản phẩm Mcredit” mà chưa có chữ ký của KH. Thay vào đó, KH sẽ thực hiện ký đơn “Đăng ký sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại Mcredit” cùng Hợp đồng cho vay tại bước hoàn thiện văn kiện tín dụng.
+, KH cung cấp hình ảnh chụp KH thay thế cho quy định cũ: KH cung cấp ảnh chụp KH có cầm thẻ của nhân viên kinh doanh hoặc KH chụp ảnh cùng nhân viên kinh.
+, Áp dụng quy trình cho vay tiền mặt thực hiện theo thông thường và các văn bản thay thể bổ sung khác (nếu có).
- Phạm vi áp dụng: Áp dụng với các hồ sơ vay tiền mặt khởi tạo mới kể từ ngày 10/02/2022 tại kênh bán hàng trực tiếp của Mcredit và đối tác của Mcredit.

Anh/chị vui lòng nhận thông tin và triển khai.

Trân trọng cảm ơn./.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Áp dụng tạm thời thay đổi quy trình bán hàng với kênh DSAÁp dụng tạm thời thay đổi quy trình bán hàng với kênh DSAÁp dụng tạm thời thay đổi quy trình bán hàng với kênh DSA