Bảng xếp hạng doanh số DSA và TeamLead tháng 11.2021

Công ty Toàn Cầu xin thông báo bảng xếp hạng DSA và Teamlead tạm tính tháng 11/2021 như sau:

1. Bảng Xếp Hạng DSA

2. Bảng Xếp Hạng Teamlead

Trân trọng./.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Bảng xếp hạng doanh số DSA và TeamLead tháng 11.2021Bảng xếp hạng doanh số DSA và TeamLead tháng 11.2021Bảng xếp hạng doanh số DSA và TeamLead tháng 11.2021