Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch 2022

GCCS.,JSC thông báo lịch nghỉ tết âm lịch 2022 như sau:

Trân trọng./.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch 2022Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch 2022Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch 2022