BẢNG XẾP HẠNG DOANH SỐ TẠM TÍNH ĐẾN 30/12 CHƯƠNG TRÌNH CONTEST THÁNG 12.2021

Công ty Toàn Cầu xin thông báo bảng xếp hạng chương trình contest tháng 12/2021 tạm tính đến 17h ngày 30/12/2021 như sau:

1. Bảng Xếp Hạng RSM Vũ Công Huy

2. Bảng Xếp Hạng RSM Trần Bảo Nguyên

3. Bảng Xếp Hạng RSM Phạm Thanh Thúy

4. Bảng Xếp Hạng Khu Vực Còn Lại và TSA.

Trân trọng./.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
BẢNG XẾP HẠNG DOANH SỐ TẠM TÍNH ĐẾN 30/12 CHƯƠNG TRÌNH CONTEST THÁNG 12.2021BẢNG XẾP HẠNG DOANH SỐ TẠM TÍNH ĐẾN 30/12 CHƯƠNG TRÌNH CONTEST THÁNG 12.2021BẢNG XẾP HẠNG DOANH SỐ TẠM TÍNH ĐẾN 30/12 CHƯƠNG TRÌNH CONTEST THÁNG 12.2021