Thông báo Chụp ảnh KH theo quy định 129

GCCS.,JSC trân trọng thông báo như sau: cập nhật về việc chụp ảnh KH và NVKD theo quy định 129 đối với hồ sơ vay tiền mặt như sau:

  Hiện tại tình trạng Covid đã quay về bình thường, nên quy định chụp ảnh NVKD chung với KH sẽ quy về theo Quy định 129 như trước:

Và sẽ dừng việc chấp nhận việc chụp ảnh khách hàng cùng thẻ nhân viên kinh doanh như hiện tại.

Anh/chị vui lòng nhận thông tin và truyền thông đến sale để triển khai.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Thông báo Chụp ảnh KH theo quy định 129Thông báo Chụp ảnh KH theo quy định 129Thông báo Chụp ảnh KH theo quy định 129