Thông báo: Tiếp tục triển khai thí điểm sử dụng giấy phép lái xe thay thế sổ hộ khẩu đối với sản phẩm cho vay tiền mặt trên BPM cũ

GCCS.,JSC trân trọng thông báo: “Chính sách sử dụng Giấy phép lái xe thay thế Sổ hộ khẩu tiếp tục được triển khai thí điểm đối với các sản phẩm cho vay tiền mặt trên BPM cũ” với các nội dung cơ bản như sau:

Cho vay tiền mặt
1, Sản phẩm áp dụng Tất cả các scheme cho vay tiền mặt (trừ các scheme được miễn cung cấp sổ hộ khẩu theo thể lệ)
2, Điều kiện khách hàng + Có CMND 12 số/CCCD còn hiệu lực và sử dụng để nộp hồ sơ vay vốn tại Mcredit,
+ Trường hợp Khách hàng sinh trước năm 2001 yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh CMND cũ hoặc văn bản xác nhận chỉ có một số CMND/CCCD mới hoặc xác nhận CMND/CCCD cũ-mới theo quy định của Mcredit trong từng thời kỳ,
+GPLX dùng để thay thế SHK phải là bản PET.
3, Thời gian thí điểm Áp dụng đối với hồ sơ khởi tạo từ hệ thống từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/01/2023 hoặc khi có thông báo mới, tùy điều kiện nào đến trước.

Anh/chị vui lòng nhận thông tin và truyền thông đến sale để triển khai.

Trân trọng cảm ơn./.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Thông báo: Tiếp tục triển khai thí điểm sử dụng giấy phép lái xe thay thế sổ hộ khẩu đối với sản phẩm cho vay tiền mặt trên BPM cũThông báo: Tiếp tục triển khai thí điểm sử dụng giấy phép lái xe thay thế sổ hộ khẩu đối với sản phẩm cho vay tiền mặt trên BPM cũThông báo: Tiếp tục triển khai thí điểm sử dụng giấy phép lái xe thay thế sổ hộ khẩu đối với sản phẩm cho vay tiền mặt trên BPM cũ