Những lợi ích không thể bỏ qua của cho vay tiêu dùng

Cho vay tiêu dùng là sản phẩm cho vay phổ biến tại nhiều tổ chức tín dụng hiện nay, đặc biệt phát triển mạnh mẽ trong các công ty tài chính tiêu dùng trong những năm gần đây. Đây là hoạt động cấp vốn của các tổ chức tín dụng cho người đi vay để phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân.
Hoạt động cho vay tiêu dùng bao gồm hai loại hình là cho vay thế chấp và cho vay tín chấp, trong đó cho vay tiêu dùng tín chấp là hoạt động cho vay phổ biến tại các công ty tài chính. Khi người đi vay có nhu cầu vay vốn tín chấp, các công ty tài chính không yêu cầu bất kỳ tài sản đảm bảo nào, vốn vay tín chấp được cấp gần như dựa hoàn toàn vào uy tín của người đi vay. Người đi vay chỉ cần chứng minh năng lực trả nợ bằng một số thông tin cụ thể, ví dụ thu nhập, các hóa đơn hay hợp đồng bảo hiểm có giá trị liên quan đến người đi vay.

Hoạt động cho vay tiêu dùng mang tới nhiều lợi ích lớn cho người đi vay, xã hội và thị trường tài chính:
  • Thứ nhất, cho vay tiêu dùng giúp nâng cao cơ hội tiếp cận nguồn vốn tài chính ưu đãi cho người dân, đặc biệt là những người dân có thu nhập thấp hay nhóm khách hàng dưới chuẩn thường bị từ chối bởi các ngân hàng thương mại truyền thống. 
  • Thứ hai, hoạt động cho vay tiêu dùng đã gia tăng sự hiểu biết về tài chính cho các nhóm khách hàng mới, đó là các tầng lớp dân cư ít tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Từ đó, giúp họ quản lý tốt hơn các giao dịch tài chính cá nhân, cũng như tạo nền tảng để họ có thể sẵn sàng sử dụng các dịch vụ tài chính khác bao gồm các dịch vụ ngân hàng truyền thống.
  • Thứ ba, cho vay tiêu dùng làm giảm nhu cầu đối với các dịch vụ tín dụng phi chính thức, hạn chế cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, làm trong sạch và ổn định thị trường tài chính.
  • Thứ tư, cho vay tiêu dùng sẽ giúp kích cầu tiêu dùng từ đó góp phần làm tăng sản lượng và tạo thêm các cơ hội việc làm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của quốc gia.
  • Cuối cùng, cho vay tiêu dùng góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và gia tăng công bằng xã hội qua các giải pháp tài chính chính thống.
Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Những lợi ích không thể bỏ qua của cho vay tiêu dùngNhững lợi ích không thể bỏ qua của cho vay tiêu dùngNhững lợi ích không thể bỏ qua của cho vay tiêu dùng