CHƯƠNG TRÌNH CONTEST THÁNG 03 NĂM 2022

Nhằm thúc đẩy doanh số giải ngân cũng như hỗ trợ NVKD, Công ty Toàn Cầu triển khai chương trình contest dành riêng cho Nhân viên bán hàng trực tiếp (DSA), Trưởng nhóm bán hàng (TL), Giám đốc khu vực (ASM) và Giám đốc vùng (RSM) như sau:

Trân trọng./.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
CHƯƠNG TRÌNH CONTEST THÁNG 03 NĂM 2022CHƯƠNG TRÌNH CONTEST THÁNG 03 NĂM 2022CHƯƠNG TRÌNH CONTEST THÁNG 03 NĂM 2022