Thông báo: Hết thời gian triển khai thí điểm miễn sổ hộ khẩu đối với scheme CS RL SCO TS 47

GCCS.,JSC trân trọng thông báo điều chỉnh giấy tờ của scheme sản phẩm trên BPM cũ dưới đây :

-           Chính sách thí điểm miễn cung cấp sổ hộ khẩu đối với scheme sản phẩm CS RL SCO TS 47 sẽ hết hạn triển khai từ 01/04/2022.

-           Áp dụng với các hồ sơ khởi tạo kể từ ngày 01/04/2022.

Nếu có thông tin thay đổi GCCS.,JSC sẽ thông báo kết quả trong tin tức tiếp theo.

Trân trọng./.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Thông báo: Hết thời gian triển khai thí điểm miễn sổ hộ khẩu đối với scheme CS RL SCO TS 47Thông báo: Hết thời gian triển khai thí điểm miễn sổ hộ khẩu đối với scheme CS RL SCO TS 47Thông báo: Hết thời gian triển khai thí điểm miễn sổ hộ khẩu đối với scheme CS RL SCO TS 47