KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH CONTEST THÁNG 12/202

GCCS.,JSC xin thông báo kết quả chương trình contest tháng 12/2021 như sau:

Trân trọng./.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH CONTEST THÁNG 12/202KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH CONTEST THÁNG 12/202KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH CONTEST THÁNG 12/202