Chính sách hoa hồng DSA áp dụng 01.10.2021

GCCS.,JSC trân trọng thông báo: Nội dung chính sách hoa hồng dành cho nhân viên bán hàng trực tiếp (DSA) theo file đính kèm

Trân trọng./. 

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Chính sách hoa hồng DSA áp dụng 01.10.2021Chính sách hoa hồng DSA áp dụng 01.10.2021Chính sách hoa hồng DSA áp dụng 01.10.2021